Bộ dụng cụ thi công Solar bao gồm kiềm bấm đầu nối MC4, kiềm tuốt dây cáp, kiềm cắt dây cáp, bộ cờ lê mở MC4, tất cả các dụng trên giúp cho người thi công solar tiết kiệm được thời gian, bấm đầu cos MC4  chuẩn hơn kết nối đa tiếp xúc và đảm bảo tiêu chuẩn cao khi nối các hệ thống PV năng lượng mặt trời.
Bộ dụng cụ thi công Solar bao gồm: Bộ dụng cụ thi công Solar
  • Kiềm bấm cos MC4 phù hợp với các cỡ dây 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2
Bộ dụng cụ thi công Solar
  • Kiềm tuốt dây cáp solar chuyên dụng tuốt được dây cáp: 2.5mm, 4.0mm, 6.0mmBộ dụng cụ thi công Solar
  • Kiềm cắt dây cáp
  • Bộ cờ lê mở đầu nối MC4
  • Cặp đầu nối MC4
  • Túi đựng bộ dụng cụ Bộ dụng cụ thi công Solar