Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nên trang bị hệ khung chuẩn cho hệ thống khi lắp đặt, Khung giá đỡ tạo độ nghiêng cho tấm pin năng lượng mặt trời chuẩn cần phải có những đặc điểm sau:

  1. Lắp đặt điện mặt trời cần vững chắc xét về mặt kết cấu
  2. Bền bỉ với thời gian vì hệ thống có thời gian sử dụng đến hơn 25 năm
  3. Đơn giản, dễ lắp ráp
  4. Khối lượng của khung giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời không quá nặng.

Hình ảnh:

Chân tạo độ nghiêng cho tấm pin năng lượng mặt trời Chân tạo độ nghiêng cho tấm pin năng lượng mặt trời

Chân tạo độ nghiêng cho tấm pin năng lượng mặt trời Chân tạo độ nghiêng cho tấm pin năng lượng mặt trời

Chân tạo độ nghiêng cho tấm pin năng lượng mặt trời